Wie zijn Wij

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Daaronder valt het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:                    Dhr. J.A. Lorenzo Herrera

Penningmeester:         Dhr. M.C. Kneepkens

Secretaris:                   Dhr. H.T.B.M. Hemme

Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis.

De leden houden zich bezig met werven en helpen bij de cursussen.