Verantwoording en ANBI

Transparantie

Stichting reanimeren kan iedereen leren streeft naar absolute transparantie. Wij begrijpen dat iedereen die betrokken is bij onze missie het recht heeft om te weten hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit, wat onze doelstellingen zijn en wat er gebeurd met de opbrengsten uit fondsenwervende acties of donaties.

Missie en Visie

We zijn een Stichting die opgericht is vanuit het maatschappelijk belang die reanimeren met zich meebrengt.

Na jarenlang ervaring binnen de gezondheidszorg in Nederland, willen we graag onze kennis en ervaringen delen met de rest van Nederland.

Omdat elke seconde telt, vinden we zeer belangrijk dat iedereen op een doelmatig en effectieve manier een reanimatie kan opstarten. Hierdoor heeft een slachtoffer een betere kans op volledig herstel.

We zijn een non-profit stichting en zetten ons in om kennis over te dragen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft.

We werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Onze docenten hebben jarenlang ervaring in het geven van reanimatielessen en zijn gecertificeerd als BLS (Basis Life Support)- instructeur volgens de geldende Europese en landelijke richtlijnen.

Doelstellingen

Stichting reanimeren kan iedereen leren heeft als doel dat iedere burger kan starten met reanimeren en een AED kan bedienen. Om dit te kunnen verwezenlijken bieden we een reanimatiecursus aan volgens de landelijke en Europese richtlijnen, voor zeer lage kosten.

Door sponsoren kunnen we de kosten laag houden, zodat er voor elk budget mogelijkheid bestaat om een reanimatiecursus te volgen.

Meerjarenplan

Op basis van onze missie, visie en doelstellingen hebben wij een beleidsplan 2019-2020 geschreven

Kamer van Koophandel

Uittreksel laatste versie: 30 augustus 2019

Statuten

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Stichting reanimeren kan iedereen leren.

Vestigingsadres: Pater Celiestraat 16, 6591 ZD Gennep

Postadres: Postbus 37, 6590 AA Gennep

Email: informatie@zekernu.com

Kvk: 73661619
RSIN: 859619096

Bank NL74 RABO 0337 2401 75

Jaarverslagen

Voor onze jaarverslagen verwijzen wij u naar de volgende pagina op onze website: zekernu.com/jaarverslagen/