Hartelijk dank voor uw donatie.

Stichting reanimeren kan iedereen leren is u zeer dankbaar, door uw donatie kunnen wij vele burgers helpen om een reanimatie op te starten en Aed te gebruik .

Omdat elke seconde telt.